wisniewski.law  Doświadczenie

Doświadczenie

Kilka słów o mnie

Moja droga do zawodu adwokata rozpoczęła się od studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zdobyłem solidne podstawy teoretyczne. Kolejnym krokiem była aplikacja adwokacka i zdobywanie praktycznego doświadczenia podczas pracy w renomowanych krakowskich kancelariach i reprezentowania ich klientów przed sądami w całej Polsce. Po zakończeniu aplikacji zdanym egzaminem adwokackim i wpisaniu na listę adwokatów w 2013 r. założyłem własną Kancelarię Adwokacką.

Podczas mojej praktyki adwokackiej miałem okazję reprezentować klientów w różnorodnych sprawach, w szczególności w sprawach o zapłatę, podział majątku, zasiedzenie, naruszenie dóbr osobistych, odszkodowania za nienależyte wykonanie umów, a także w sprawach dotyczących polisolokat, sprawach administracyjnych, spadkowych oraz dotyczących bieżącej obsługi przedsiębiorców. Prowadząc te sprawy miałem okazję zdobyć wiedzę praktyczną w różnych dziedzinach prawa, co pozwala mi efektywnie pomagać klientom w rozmaitych sytuacjach prawnych.

Jako adwokat, kładę duży nacisk na nieustanne podnoszenie moich kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowej wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz webinarach. Świadomość ciągłych zmian w przepisach prawa oraz nowych trendów w branży jest kluczowa dla zapewnienia Klientom kompleksowej i aktualnej pomocy prawnej w różnorodnych dziedzinach prawa. Moje zaangażowanie w nieustanne kształcenie się przyczynia się do rozwoju moich umiejętności i gwarantuje, że świadczone przeze mnie usługi są zgodne z najwyższymi standardami.

Szkolenia i webinary

W ostatnich latach brałem udział m.in. w następujących szkoleniach oraz webinarach:

 • 2023 r.:
  • Zażalenie i postępowanie zażaleniowe po zmianach w KPC 2023 – r.pr. dr hab. Marcin Dziurda
  • Przesłuchanie świadka na piśmie oraz podczas rozprawy zdalnej. Problemy praktyczne – SSR Monika Biała
  • Postępowanie cywilne przed sądem I-szej i II-giej instancji po zmianach dokonanych ustawą z dn. 09.03.2023 r. – SSO Grzegorz Karaś
  • Reforma reformy k.p.c. i coś jeszcze – ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Część II
  • Reforma reformy k.p.c. i coś jeszcze – ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Część I
  • Współpraca z internetowym influencerem – r.pr. Tomasz Palak
  • Postępowanie cywilne po zmianach z 26 stycznia 2023 r. – SSO Grzegorz Karaś
  • Opłaty za korzystanie z kapitału w świetle opinii Rzecznika Generalnego TSUE – r.pr. Dawid Rogoziński
  • Muzyka, filmy i inne usługi cyfrowe – zmiany w prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 r. – adw. Marcin Barczyk
  • Dyrektywa Omnibus, cyfrowa i towarowa czyli zmiany w ochronie konsumenta – r.pr. Witold Chomiczewski
 • 2022 r.:
  • Doręczenia w procedurze cywilnej – problemy w praktyce i procedowane zmiany – SSR Monika Biała
  • Kredyt i ugody frankowe w praktyce – dr Łukasz Węgrzynowski
  • Zaawansowany research, czyli „biały wywiad” (OSINT) – Robert Socha
  • Legal Design – nowy, globalny trend w branży prawniczej. Jak projektować usługi i produkty prawne, by klienci je kupowali i z nich korzystali – Kamila Kurkowska
  • Zarzut zatrzymania w procesie frankowym – r.pr. dr Łukasz Węgrzynowski
  • Nowelizacja KPC z 4.07.2019 r. w orzecznictwie Sądu Najwyższego – r.pr. dr hab. Marcin Dziurda
  • Sąd prawa a sąd opinii publicznej – Robert Socha
  • Transformacja cyfrowa branży prawniczej. Czy rzeczywiście taka straszna? – Kamila Kurkowska
  • Proces frankowy w praktyce – dochodzenie roszczeń z umów walutowych – SSO Grzegorz Karaś
 • 2021 r.:
  • Postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego – problemy praktyczne – SSO Grzegorz Karaś
  • Zasady rozliczenia stron po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu w CHF – konsekwencje uchwały III CZP 6/21
  • Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090) – SSO Grzegorz Karaś
  • Zmiany w rozpoznawaniu spraw cywilnych przez sądy w związku z epidemią Covid-19. Tarcza antykryzysowa w praktyce – SSR Monika Biała
  • Frankowicz po wyroku TSUE – adw. Michał Kaczmarski
  • Kasacja karna – adw. Witek Zontek
  • Praktyczne problemy reformy postępowania cywilnego – postępowanie odwoławcze – SSR Monika Biała
  • Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 – praktyczny komentarz
  • Sytuacja wierzyciela pauliańskiego w razie ogłoszenia upadłości dłużnika oraz osoby trzeciej – adw. Rafał Kowalczyk, adw. Piotr Turski
  • Dlaczego przegrywamy negocjacje? – r.pr. Maciej Bobrowicz
 • 2020 r.:
  • Wyliczenie wysokości roszczenia oraz rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu – adw. Jacek Czabański
  • Cywilnoprawna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta – Adw. Piotr Rachwał
  • Dochodzenie roszczeń na gruncie tzw. kredytów frankowych w praktyce – adw. Jacek Czabański
  • Rola adwokata w postępowaniu upadłościowym – adw. Karina Kozikowska, adw. Angelika Arter

Twoja sprawa
w moich rękach

Skontaktuj się