wisniewski.law  Prawo odszkodowań

Prawo odszkodowań

Zakres usług

Moje usługi obejmują:

 1. Analizę dokumentów i materiałów dowodowych dotyczących wypadków i szkód: Dokładna analiza dokumentów, raportów policyjnych, zeznań świadków oraz innych materiałów dowodowych ma kluczowe znaczenie w procesie ustalania winy i okoliczności wypadku lub szkody. Na podstawie tej analizy zaproponuję Ci dalsze postępowanie w celu uzyskania należnego odszkodowania.
 2. Reprezentowanie klientów w postępowaniach likwidacyjnych oraz w negocjacjach z ubezpieczycielami i stroną przeciwną w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii odszkodowania: Zapewnię Ci profesjonalne wsparcie w procesie likwidacji szkód oraz będę reprezentował Twoje interesy podczas negocjacji z ubezpieczycielem lub stroną przeciwną, dążąc do uzyskania jak najbardziej zadowalającego Cię odszkodowania.
 3. Doradztwo prawne w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z błędami medycznymi i szkodami zdrowotnymi: W przypadku wystąpienia błędów medycznych lub szkód zdrowotnych, zapewnię Ci kompleksowe doradztwo prawne, wyjaśniając Twoje prawa i wspierając Cię w dochodzeniu roszczeń związanych z ewentualnymi szkodami.
 4. Zapewnienie reprezentacji prawnej w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych i zniesławienia: W przypadkach naruszenia Twoich dóbr osobistych doradzę Ci jakie kroki prawne powinieneś podjąć i będę Cię reprezentował przed sądem w celu usunięcia skutków naruszenia oraz uzyskania odpowiedniego zadośćuczynienia.
 5. Pomoc w ustalaniu wysokości odszkodowania, uwzględniając szkody materialne i niematerialne: W procesie ustalania odszkodowania uwzględniam wszystkie aspekty szkód, zarówno te materialne, takie jak utracone dochody czy koszty leczenia, jak i niematerialne, takie jak cierpienie czy trwały uszczerbek na zdrowiu, zapewniając sprawiedliwą rekompensatę.
 6. Prowadzenie postępowania sądowego w przypadkach, gdy negocjacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów: Jeśli negocjacje nie przyniosą satysfakcjonujących wyników, podejmę działania prawne, prowadząc sprawę przed sądem w celu otrzymania odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione szkody.
 7. Występowanie przed sądami jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych: W przypadkach przestępstw, w których jesteś poszkodowanym, będę Cię reprezentował jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, dążąc do wymierzenia sprawiedliwej kary sprawcy oraz uzyskana zadośćuczynienia dla Ciebie.
 8. Nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym: W przypadku opóźnień lub trudności w wypłacie przyznanego odszkodowania, będę nadzorował postępowanie egzekucyjne, działając w Twoim imieniu, aby zapewnić terminową wypłatę należnego odszkodowania.

 

Wychodzę naprzeciw potrzebom klientów, oferując kompleksową reprezentację prawną i starannie przygotowując strategie mające na celu maksymalizację odszkodowania. Skontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się, jak mogę Ci pomóc.

Prawo odszkodowań

Kancelaria Adwokacka WISNIEWSKI.LAW pomaga Klientom w sprawach  odszkodowawczych, oferując wsparcie w sytuacjach związanych z:

 1. wypadkami komunikacyjnymi i szkodami komunikacyjnymi: Jesteśmy gotowi pomóc Ci w dochodzeniu odszkodowania związanych z wypadkami drogowymi, kolizjami, oraz innymi szkodami komunikacyjnymi.
 2. błędami medycznymi i niesatysfakcjonującymi wynikami leczenia: Działamy na rzecz osób doświadczających niesprawiedliwości związanych z błędami medycznymi oraz niewłaściwym leczeniem, aby uzyskać odpowiednie odszkodowanie.
 3. naruszeniami dóbr osobistych: Oferujemy wsparcie w przypadkach naruszeń dóbr osobistych, włączając w to szkody psychiczne, zniesławienie oraz naruszenie prywatności.
 4. uszkodzeniami ciała i powstaniem uszczerbku na zdrowiu: Dążymy do zapewnienia sprawiedliwości osobom doświadczającym urazów ciała i innych szkód zdrowotnych z powodu zaniedbań lub wypadków.

Twoja sprawa
w moich rękach

Skontaktuj się

Specjalizacje

Sprawdź w czym jeszcze mogę Ci pomóc

Podział majątku

Podział majątku może być trudny i skomplikowany. Skorzystaj z mojej pomocy aby znaleźć rozwiązania, które najlepiej zabezpieczą Twoje interesy.

Obsługa przedsiębiorców

Prowadzisz firmę i chcesz zabezpieczyć swoje interesy? Chętnie pomogę Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej działalności. Możesz także zdecydować się na stałą obsługę prawną!

Wspólnoty mieszkaniowe

Obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obejmuje szereg różnorodnych zagadnień prawnych. Dowiedz się, jak mogę służyć radą i wsparciem w tym obszarze.

Dochodzenie wierzytelności

Dłużnik opóźnia się z zapłatą należności? Jako wierzyciel, masz pełne prawo do odzyskania swoich pieniędzy! Dowiedz się, jak przebiega proces dochodzenia wierzytelności i jak mogę Ci pomóc w odzyskaniu należności od dłużnika.

Prawo cywilne

Oferuję kompleksowe wsparcie w sprawach związanych z prawem cywilnym. Pomagam rozwiązywać konflikty, zawierać umowy, a także dbam o Twoje prawa w sprawach dotyczących nieruchomości.

Prawo spadkowe

Chcesz uzyskać stwierdzenie nabycia spadku lub ubiegać się o zachowek po śmierci bliskiej osoby? Dowiedz się jak to zrobić zgodnie z prawem spadkowym!

Zasiedzenie

Jeśli posiadasz nieruchomość, choć nie jesteś jej formalnym właścicielem, wówczas możesz nabyć jej własność przez zasiedzenie! Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, by stać się właścicielem nieruchomości zgodnie z przepisami prawa.

Poprzedni
Następny